WWSD – vaga namjenjena za vaganje vozila većih dimenzija sa dvostrukim kotačima ili kotačima većih dimenzija